да уж, давненько...
Вот!
ivan_ohlobystin
давно сюда не заходил.
как обстановка?

Интересное
Я2
ivan_ohlobystin
Интересно, встaнет сегодня Москва?!

Как думаете?!

Последнее обращение Алексея Девотченко
Я2
ivan_ohlobystin
Оригинал взят у chispa1707 в Последнее обращение Алексея Девотченко

(no subject)
Я2
ivan_ohlobystin
2134https://www.facebook.com/vasilyevpiero/posts/943134245712429?fref=nf


Вся эта самобытность русского самодержавия с XVI века интегрирована в европейское капиталистическое хозяйство, как блестяще показал Покровский.
Это блажь приказчика, управляющего при крупном сырьевой базе, которого никто не контролирует, да и не может, и не будет. Который заводит для собственного развлечения всевозможных Уваровых, Победоносцевых, Данилевских, Константинов и Михаилов Леонтьевых, Дугиных, Прохановых и прочих носителей вечного космического смысла, потому что смотреть пять столетий на рабов, добывающих сырье в гигантском зимнем лесу, на огромность плантации - невыносимо скучно. Это понимал Чаадаев.
Иногда, впрочем, можно и просто потравить соседей собаками после баньки. Или помолиться Богу - суровому, жестокому Богу, бесконечно доброму, так как только бесконечной добротой вымышленной можно отмазать очень большую жестокость каждодневную.
Иногда можно на какой-то срок захотеть быть "как те", завести себе балет, академию наук, Пушкина и граммофон, а потом плюнуть, все разломать и сказать - "да скифы мы".
Иногда можно даже захотеть спасать мир - он почему-то слишком сложен, он не понимает: мы просто рубим и рубим этот вечный лес, у мира нет этого чувства одиночества начальника ОЛП (отдельного лагерного пункта) "Третий Рим" в лесу.
Таково, к сожалению, политико-экономическое положение воспитавшей нас державы, сильно на ее культуру влияющее.

Вечная Память!
Я2
ivan_ohlobystin

Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати?
Я2
ivan_ohlobystin
Оригинал взят у moishazasranetz в Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати?
1896796_1415052322090065_7671805837673085907_n
Хронологія заборон української мови
XVII століття
1627 — наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" Кирила Ставровецького. Текст грамоти за Собраніе Гос. Грамотъ, ІІІ, №77
1696 — ухвала польського сейму про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.
1690 — засудження й анафема Собору РПЦ на "Кіевскія Новыя Книги" П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.


XVIII століття
1720 — указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.
1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.
1731 — вимога цариці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки вводить на собственном российском языке». У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».
1763 — указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.
1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.
1789 — розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.


XIX століття
1817 — запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.
1832 — реорганізація освіти на Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.
1847 — розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.
1859 — міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.
1862 — закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.
1863 — Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.
1869 — запровадження польської мови в якості офіційної мови освіти й адміністрації Східної Галичини.
1870 — роз'яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».
1876 — Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. Повний текст Емського указу за журналом «Особого Совещания» Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.
1881 — заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
1884 — заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.
1888 — указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.
1892 — заборона перекладати книжки з російської мови на українську.
1895 — заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.


XX століття
1908 — чотирма роками після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.
1910 — закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.
1911 — постанова VII дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Росії.
1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.
1914, 1916 — кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.
1922 — проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур — міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
1924 — закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.
1924 — закон Румунського королівства про зобов'язання всіх «румун», котрі «загубили материнську мову», давати освіту дітям лише в румунських школах.
1925 — остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові.
1926 — лист Сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».
1933 — телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1933 — скасування в Румунії міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.
1934 — спеціальне розпорядження міністерства виховання Румунії про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу»всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.
1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
1947 — операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхньої полонізації.
1958 — закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
1960—1980 — масове закриття українських шкіл у Польщі та Румунії.
1970 — наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.
1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.
1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».
1972 — постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти — радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.
1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).
1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення зросійщення.
1984 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».
1984 — початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.
1984 — наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
1989 — постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».
1990 — прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.


XXI століття
2012 — Зако́н «Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики» № 5029-VI (неофіційно — закон Колесніченка-Ківалова або «мовний закон») — закон, прийнятий Верховною Радою України 5 червня 2012 року у першому читанні 234 голосами «за» (за деякими даними за нього проголосувало лише 172 депутати), 3 липня 2012 року — у другому читанні 248 депутатськими картками (голосування відбулось з порушенням Конституції України, норм регламенту та процедури розгляду. 31 липня законопроект, попри категоричну власну заяву в ефірі каналу «Рада» про непідписання документу, прийнятого в такий спосіб, підписав Голова Верховної Ради Володимир Литвин, а 8 серпня — Президент України Віктор Янукович.
Законопроект внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов 7 лютого 2012 року. Він отримав реєстраційний № 9073.
Закон набув чинності 10 серпня 2012 року.

2014 - Регіонали і комуністи намагаються ввести в Україні двомовність, граючи на руку "братській" державі-терористу і окупанту.


Как и чьими руками создается гуманитарная катастрофа.
Я2
ivan_ohlobystin
Оригинал взят у zigzagser в Как и чьими руками создается "гуманитарная катастрофа".
Оригинал взят у dolgo_vo59 в Как и чьими руками создается "гуманитарная катастрофа".
Оригинал взят у nazlo_vsemu в Как и чьими руками создается "гуманитарная катастрофа".

Россия обстреливает украинские села даже тех районов, где нет и не было наших солдат. Расчет понятен: своими руками создать гуманитарную катастрофу и затем героически ворваться в Украину, чтобы "помочь братскому украинскому народу". На камеры Лайфньюз и Первого канала будут прямо с ложки кормить жителей Донбасса кашей и щи под композицию Любэ "Там, за туманами..."


Read more...Collapse )

В Донецкой области российские "Грады" стерли с лица земли село Степановка


степановка_9
Установками Град с территории РФ разгромили село Степановка
facebook.com/ato.news

В Донецкой области село Степановка в результате обстрела с территории Российской Федерации полностью уничтожено  Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Некогда цветущее поселение, где проживало более тысячи человек, где было слышно детский смех, игрались свадьбы, теперь уничтожено дотла залпами из БМ 21 "Град". Российские ракеты метко попадали в мирные дома украинцев, разрушая не только дома, но и человеческие мечты и судьбы", - говорится в сообщении.


(no subject)
Я2
ivan_ohlobystin

Воскресная нравственная проповедь.
Я2
ivan_ohlobystin
Некто, выдающее себя за Охлобыстина, воспылало любовью к ближним.
С другой стороны, в Украине уже один энергоблок взорвался однажды.
Понравилось многим.
Ничего страшного не будет если еще несколько взорвутся.
Главное, что бы в правильную сторону ветер дул.

Мир Вам!

Юго-Восток Украины встречает десантников 79-й бригады.Запрещено к показу...
Вот!
ivan_ohlobystin

?

Log in